بهمتان باد .لایک

دخترایی پر از عکسایه سلفی و چسان فسان دار...پر دنیاییه جینگل پوش و رنگارنگ ... کشانه ای ک جستجویش بین دیدن این رنگهاس ن دیدن تصویری از یک رنگی ...شده اند پر زیبایی هایه تکراری نوستالیژیهایه بارها دیده شده .طوری میچسباند ک گویی از تمدنی میگویند ک با افتخار اجدادشان بهشان هدیه داده اند و الان با اونجلاسهایه رنگ رنگ تیپ های مثلا اجق وجق باید ب همگان معرفی کنند تا بگویند ما اینیم دیگه ... و ما هم میگوییم همه چیزمان ک ندار شد خوب بدرک این جذابه هایه نداشته هم برای اینهایتان باشد و لذت ببرید بقیه .چشمهایشتان گوارایه نمایش مدرنیه و تمدن تماشاییشان....خط ما پر رنگ است ک دورمان کشیده شده .

/ 1 نظر / 25 بازدید
jijmaleman

سلام گلم خوبی؟؟؟؟ سرماخوردگیت بهتر شده؟؟؟ ایشالا روزات پر از آرامش بشه